Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ŻELIWO (żeliwo szare, wg. PN-92/H-83101, żeliwo stopowe, wg. PN-88/H-83144) ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE WYBRANYCH ŚRODOWISK KOROZYJNYCH ODPORZEL - odporność w układzie grup (gatunków) materiałów ODPORŚROD - odporność w układzie grup rodzajowych środowiska ZESTAŚROD - zestawienie środowisk korozyjnych, dla których zamieszczono dane…