Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ogólnie żeliwo szare, wg. PN-86/H-83101 (stara) DANE DOSTĘPNE W FORMIE WYKRESÓW: -------------------------------- A - własności wytrzymałościowe i plastyczne: A01 - Wpływ grubości ścianki na wytrzymałość na rozciąganie Rm. A02 - Nomogram do określania Rm dla różnych grubości ścianek w zależności…
ŻELIWO SZARE KLASYFIKACJA WEDŁUG WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE Gatunki wg. PN-86/H-83101 (norma obowiązywała do 31 grudnia 1992 r., informacje nie będące postanowieniami tej normy - użyteczne) Wytrzymałość na rozciąganie Rm 01001 - ZlX nie określa się 01002 - Zl100 min. 100…