Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ogólnie żeliwo szare, wg. PN-92/H-83101 (klasy twardości) DANE DOSTĘPNE W FORMIE WYKRESÓW: -------------------------------- A - własności wytrzymałościowe i plastyczne: A01 - Zależność pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie Rm i twardością Brinella HB (wg. tablicy B.1 aneks B normy PN). A02 -…
Żeliwo szare wg. PN-92/H-83101 Klasy twardości żeliwa szarego i odpowiadająca im wytrzymałość na rozciąganie Rm, przy różnych wielkościach twardości względnej RH. (opracowanie na podstawie danych z aneksu B do normy PN-92/H-83101) +----------------------------------------------------------------------+ ¦ Klasa ¦ Twardość ¦ Wytrzymałość na rozciąganie…
Żeliwo szare wg. PN-92/H-83101 Zależność pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie Rm i twardością HB. /* +---------------------------------------------------------------------+ ¦ Wytrzymałość na ¦ Twardość Brinella HB ¦ ¦ rozciąganie Rm [MPa] ¦ RH=0,8 ¦ RH=0,9 ¦ RH=1,0 ¦ RH=1,1 ¦ RH=1,2 ¦ +---------------------------------------------------------------------+ 80…
ŻELIWO SZARE - KLASYFIKACJA WEDŁUG TWARDOŚCI W aneksie A do normy PN-92/H-83101 ("stara", obowiązywała od 1 stycznia 1993r.do 24 lutego 2000r.), mającym charakter informacyjny, przedstawiono klasyfikację żeliwa szarego według wymaganej twardości, która można było stosować po uzgodnieniu między producentem a…