Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ogólnie żeliwo szare, wg. PN-92/H-83101 DANE DOSTĘPNE W FORMIE WYKRESÓW: -------------------------------- A - własności wytrzymałościowe i plastyczne: A01 - Zależność pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie Rm i twardością Brinella HB (wg. tablicy B.1 aneks B normy PN). A02 - Zależność pomiędzy…
ŻELIWO SZARE KLASYFIKACJA WEDŁUG WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE Gatunki wg. PN-92/H-83101 (idt. ISO 185:1988, "stara" norma obowiązywała od 1 stycznia 1993r.do 24 lutego 2000r.): Wytrzymałość na rozciąganie Rm 01051 Żeliwo szare 100 min. 100 01052 Żeliwo szare 150 min. 150 01053…