Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Żeliwo szare wg. PN-EN 1561:2000 Gatunki żeliwa szarego wg. twardości i odpowiadająca im wytrzymałość na rozciąganie Rm, przy różnych wartościach twardości względnej RH, gdzie: RH=HB/(100+0,44*Rm) i jest prawie stała dla określonej odlewni. (opracowanie na podstawie odczytu danych z wykresu -…
ŻELIWO SZARE KLASYFIKACJA WEDŁUG TWARDOŚCI (może być stosowana po uzgodnieniu między wytwórcą a zamawiającym) Gatunki wg. PN-EN 1561:2000 (idt. EN 1561:1997); (uzyskała status Polskiej Normy 24 lutego 2000) Oznaczenie materiału Zakres twardości Brinella Znak Numer EN-GJL-HB155 EN-JL2010 max. 155 EN-GJL-HB175…