Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Odporność żeliwa szarego na korozję i oddziaływanie środowiska

Odporność żeliwa szarego na korozję i oddziaływanie środowiska (5)

Żeliwo szare - ogólnie (dane wyłącznie orientacyjne) ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE INNYCH SUBSTANCJI Symbole odporności: OD - dostateczna, OG - ograniczona, ST - stosuje się, NST - nie stosuje się, ON - nieodporne, +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Nazwa środowiska ¦ Oznaczenie ¦Odporność w…
Żeliwo szare - ogólnie (dane wyłącznie orientacyjne) ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE ROZTWORÓW SOLI Symbole odporności: OD - dostateczna, OG - ograniczona, ST - stosuje się, NST - nie stosuje się, ON - nieodporne, +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Nazwa środowiska ¦ Oznaczenie ¦Odporność w…
Żeliwo szare - ogólnie (dane wyłącznie orientacyjne) ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE WODOROTLENKÓW (ZASAD) Symbole odporności: OD - dostateczna, OG - ograniczona, ST - stosuje się, NST - nie stosuje się, ON - nieodporne, +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Nazwa środowiska ¦ Oznaczenie ¦Odporność w…
Żeliwo szare - ogólnie (dane wyłącznie orientacyjne) ODPORNOŚĆ NA ODDZIAŁYWANIE KWASÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH Symbole odporności: OD - dostateczna, OG - ograniczona, ST - stosuje się, NST - nie stosuje się, ON - nieodporne, +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Nazwa środowiska ¦ Oznaczenie…
Żeliwo szare - ogólnie ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ i ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA OZNACZENIA: OD - odporność DOSTATECZNA (szybkość korozji Vp < 0,1 mm/rok), OG - odporność OGRANICZONA (szybkość korozji 0,1 < Vp < 1,0 mm/rok), ST - STOSUJE SIĘ, pomimo postępującej korozji,…