Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Ogólna informacja o spawalności żeliwa szarego

Ogólna informacja o spawalności żeliwa szarego (5)

ŻELIWO SZARE - lutospawanie - Lutospawanie żeliwa, czyli lutowanie twarde wykonywane techniką spawania gazowego jest szeroko stosowane w procesach naprawczych, szczególnie w przypadku pęknięć odlewów, których spawanie jest bardzo trudne ze względu na możliwość powstania wysokich naprężeń w odlewach. W…
ŻELIWO SZARE - spawanie żeliwa "NA PÓŁGORĄCO" - Spawanie żeliwa "na półgorąco", stosowane do dużych i ciężkich odlewów o nieskomplikowanym kształcie oraz przy naprawach małych uszkodzeń i wad odlewniczych, wykonuje się podobnie, jak spawanie "na gorąco", łukiem elektrycznym lub gazowo,…
ŻELIWO SZARE - spawanie żeliwa "NA GORĄCO" - Spawanie żeliwa "na gorąco", stosowane w naprawach odlewów o wysokich wymaganiach stałości kształtu i struktury, wykonuje się elektrycznie lub gazowo po wstępnym nagrzaniu odlewu do temperatury: ok. 700 st C, 700 -800…
ŻELIWO SZARE - spawanie żeliwa "NA ZIMNO" - Spawanie elektryczne łukowe żeliwa szarego "na zimno" stosuje się zwłaszcza w naprawach dużych, grubych i ciężkich odlewów lub o dużym zróżnicowaniu grubości ścianek albo gdy dopuszczalny jest wzrost twardości spoiny i części…
ŻELIWO SZARE OGÓLNA INFORMACJA O SPAWALNOŚCI I TECHNOLOGII SPAWANIA. Ogólnie spawalność (podatność do spawania) żeliwa szarego uważa się za ZŁĄ lecz pomimo tego odlewy żeliwne są stosunkowo często spawane, głównie w procesach regeneracji lub naprawy. Na trudności spawania żeliwa znacząco…