Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Tablice porównawcze zamienników aluminium i jego stopów

Tablice porównawcze zamienników aluminium i jego stopów (5)

- baza: ALUMINIUM III - TABLICE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW MATERIAŁOWYCH - ALUMINIUM I JEGO STOPY - Zagraniczne odlewnicze stopy aluminium uznane za zamienniki-odpowiedniki odlewniczych stopów aluminium wg. PN-76/H-88027 i wg. ZN-86/MH-MN-260-14 ("stare" normy). W tabelach ujęto odpowiedniki do następujących gatunków odlewniczych…
- baza: ALUMINIUM III - TABLICE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW MATERIAŁOWYCH - ALUMINIUM I JEGO STOPY - Zagraniczne odlewnicze stopy aluminium uznane za zamienniki-odpowiedniki odlewniczych stopów aluminium wg. PN-EN 1706:2001. W tabelach ujęto odpowiedniki do następujących gatunków odlewniczych stopów aluminium: - stopy…
- baza: ALUMINIUM II - TABLICE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW MATERIAŁOWYCH - ALUMINIUM I JEGO STOPY - Zagraniczne stopy aluminium do przeróbki plastycznej uznane za zamienniki-odpowiedniki stopów aluminium do przeróbki plastycznej wg. PN-79/H-88026 i BN-79/0831-05 ("stare" normy). W tabelach ujęto odpowiedniki do…
- baza: ALUMINIUM I - TABLCE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW MATERIAŁOWYCH - ALUMINIUM I JEGO STOPY - Zagraniczne gatunki czystego aluminium uznane za zamienniki-odpowiedniki aluminium wg. PN-79/H-82160 ("stara" norma). W tabelach ujęto odpowiedniki do następujących gatunków aluminium: AR1 /Al99,99/ A0 /Al99,8/ A0E…
TABLICE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW MATERIAŁOWYCH - ALUMINIUM I JEGO STOPY Legenda: ( ) - nawiasy przy oznaczeniu materiału zagranicznego wskazują, że uznano go w przybliżeniu za zamiennik-odpowiednik polskiego * - gwiazdka(i) lub cyfra ujęta w nawiasy (), po oznaczeniu zagranicznego wskazują,…