Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Tablice przykładów zastosowań aluminium i jego stopów

Tablice przykładów zastosowań aluminium i jego stopów (5)

- baza: ALUMINIUM III - TABLICE PRZYKŁADÓW ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW Odlewnicze stopy aluminium wg. PN-76/H-88027 i ZN-86/MH-MN-260-14. Przykłady zastosowań dotyczą następujących gatunków odlewniczych stopów aluminium: - grupa Al-Si: - grupa Al-Mg: - grupa Al-Cu i inne: AK20 /AlSi21CuNi/…
- baza: ALUMINIUM III - TABLICE PRZYKŁADÓW ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW Odlewnicze stopy aluminium wg. PN-EN 1706:2001. Przykłady zastosowań dotyczą następujących gatunków odlewniczych stopów aluminium: - stopy typu AlCu - EN AC-21000 EN AC-AlCu4MgTi - EN AC-21100 EN AC-AlCu4Ti…
- baza: ALUMINIUM II - TABLICE PRZYKŁADÓW ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW Stopy aluminium do przeróbki plastycznej wg. PN-79/H-88026 i BN-79/0831-05 ("stare" normy). Przykłady zastosowań dotyczą następujących gatunków stopów aluminium do przeróbki plastycznej: - nieutwardzalne wydzieleniowo: - utwardzalne wydzieleniowo: -…
- baza: ALUMINIUM I - TABLICE PRZYKŁADÓW ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW Aluminium do przeróbki plastycznej, wg. PN-79/H-82160 ("stara" norma), do przetopienia wg. PN-79/H-82163, do odtleniania stali wg. PN-71/H-82162, wysokiej czystości wg. BN-85/0899-03. Przykłady zastosowań dotyczą następujących gatunków aluminium: Gatunki…
TABLICE PRZYKŁADÓW ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW Zbiór utworzono, aby ułatwić poszukiwania informacji o dotychczasowych (określonych ogólnie), zastosowaniach materiałów. Umożliwia to, między innymi, wykorzystywanie "przez analogię" doświadczeń z wieloletniej niekiedy praktyki użytkowania materiałów, stanowiąc jeden z elementów pomocy przy ich…