Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Opis bazy (8)

Bazy Danych o Materiałach System ALUMINIUM - dane w postaci aktywnych wykresów - W bazach ALUMINIUM udostępniono dane o materiałach…
Bazy Danych o Materiałach System ALUMINIUM - dane o odporności na korozję i działanie agresywnego środowiska na aluminium i jego…
Bazy Danych o Materiałach System ALUMINIUM Uwagi dotyczące wyboru spoiwa do spawania aluminium i jego stopów. ------------------------------------------------------------------ Sposób uzyskiwania danych…
Bazy Danych o Materiałach System ALUMINIUM - tablice zamienników i zastosowań aluminium i jego stopów - Kompletne zbiory tablic zamienników…
Bazy Danych o Materiałach System ALUMINIUM - dane o zagranicznych zamiennikach aluminium i jego stopów - W bazach podano podstawowe…
Strona 1 z 2