Wydrukuj tę stronę

Dane o zagranicznych zamiennikach

Dział:: Opis bazy
 
             Bazy Danych o Materiałach 
               System ALUMINIUM
    - dane o zagranicznych zamiennikach aluminium i jego stopów -

 W bazach podano podstawowe informacje dla zamienników: /*
                 /* - dotyczy gatunków wg. "starych" norm
  - "ścisłych", gdy skład chemiczny zagranicznych materiałów uznano
   za odpowiadający gatunkom polskim - wtedy oznaczenie zagranicznego
   zamiennika występuje bez nawiasu. W odniesieniu do aluminium
   i jego stopów przerabianych plastycznie należy podkreślić, że
   od kilkunastu lat w normach wielu krajów (również w normach ISO
   i europejskich EN) upowszechniła się praktyka identyfikacji
   poszczególnych gatunków materiałów poprzez stosowanie oznaczeń
   (czterocyfrowe i czasem dodatkowo duża litera) na bazie
   Registration Record of International Designations and Chemical
   Composition Limits for Wrought Aluminium and Wrought Aluminium
   Alloys (Aluminium Association, Washington, DC.) - gatunki
   materiałów o identycznym oznaczeniu są więc odpowiednikami.

  - przybliżonych, gdy skład chemiczny zagranicznego zamiennika
   różni się nieznacznie od składu materiału polskiego - wtedy
   oznaczenie zagranicznego zamiennika ujęte zostało w nawiasy.
   W odniesieniu do aluminium i jego stopów dotyczy to praktycznie
                     jedynie stopów odlewniczych.
 "Standardowo" w różnych bazach przedstawiono dane o zamiennikach
 materiałów z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i według norm ISO,
 odpowiadających polskim gatunkom materiałów wg. norm PN (czasem także BN).
 Jeżeli gatunek materiału nie ma zagranicznych odpowiedników, to wtedy
                    tablica zamienników jest "pusta".
 Informacje o zamiennikach otrzymuje się w dwojaki sposób, zależnie od 
 intencji użytkownika (czy chce poznać dane o określonym gatunku 
 zagranicznego materiału, czy też chce poznać kilka zamienników 
                z różnych krajów do polskiego materiału).
 Wyjaśniono to na przykładach poniżej.

  Przykład uzyskania informacji o amerykańskim stopie 308.0
  ---------------------------------------------------------
  (został on uznany za zamiennik polskiego stopu)
  - kliknij przycisk ALUMODLE, aby wejść do bazy odlewniczych
                          stopów aluminium,
  - klikając dwukrotnie pozycję "Wykaz zagranicznych zamienników ..."
   (lub jednokrotnie znak "+" umieszczony obok tej pozycji) rozwiń ją.
   Otrzymałeś listę krajów/organizacji międzynarodowych dla których
         przedstawiono w bazie szczegółowe dane o zamiennikach.
  - wybierz pozycję "Zamienniki wg. norm amerykańskich..."' i rozwiń ją
          (klikając dwukrotnie tą pozycję lub znak "+" obok niej).
   W polu OPIS, po prawej części ekranu, ukazuje się uporządkowany wykaz
   oznaczeń amerykańskich gatunków materiałów, które uznano za zamienniki.
   Posługując się paskami przewijania ekranu ("złap" myszką za pasek,
   przeciągnij i puść lub klikaj zaczernione strzałki-trójkąty) możesz
    wygodnie zapoznać się z całym wykazem zamienników tam zamieszczonym.
   W lewym oknie na rozwiniętym drzewie klasyfikacji widoczne są
   oznaczenia zamienników zapisane w identycznej kolejności jak w wykazie.
  - na drzewie klasyfikacji odszukaj i kliknij pozycję oznaczenia
   zagranicznego materiału (308.0), o którym chcesz poznać dane.
   W polu OPIS po prawej części ekranu pojawia się informacja o tym
   materiale, z której wynika, że jest to zamiennik stopu AK64
              (308.0 wg. normy ASTM B 108-96a, UNS A03080).
   Przeglądając wykaz zamienników zauważysz, że często określony materiał
   zagraniczny został wielokrotnie uznany za zamiennik-odpowiednik
   różnych polskich gatun 
Czytany 1248 razy
Ostatnio zmieniany środa, 23 lipiec 2014 20:51