Wydrukuj tę stronę

Tablice zamienników i zastosowań

Dział:: Opis bazy
 
             Bazy Danych o Materiałach 
               System ALUMINIUM
    - tablice zamienników i zastosowań aluminium i jego stopów -

 Kompletne zbiory tablic zamienników oraz tablic zastosowań przedstawiono
 w bazach dopełniających zawsze dołączonych w zakresie adekwatnym
 do zakupionej/nych bazy/baz.

  Bazę TABPORAL zawierającą TABLICE PORÓWNAWCZE ODPOWIEDNIKÓW ALUMINIUM
  I JEGO STOPÓW utworzono, aby ułatwić posługiwanie się bazami ALUMINIUM
  I, II i III, w zakresie poszukiwania zamienników-odpowiedników materiałów
  w takich przypadkach (dość częstych), gdy użytkownik dysponuje tylko
  oznaczeniem zagranicznego materiału, nie wiedząc do jakiej grupy
  rodzajowej może on należeć (a zatem, w której bazie poszukiwać
                              o nim danych).
  Baza może być również wykorzystywana w odniesieniu do zagranicznych
  materiałów, których oznaczenia zawarte są w tablicach porównawczych,
  lecz o których nie ma obecnie bliższych danych (informacje szczegółowe
  o zamiennikach podano dla materiałów z wybranych krajów/organizacji
  międzynarodowych) do wstępnej orientacji, jakiemu gatunkowi/grupie
  rodzajowej polskich materiałów odpowiada/można zaliczyć określony
  materiał zagraniczny (pamiętając o tym, że według klasyfikacji
      zagranicznej może on być zaliczony do całkowicie innej grupy).
  Każda tablica zamieszczona jest w odrębnym rekordzie.
  Oznaczenia zagranicznych materiałów ujęte w znaki "&" (na początku
  i na końcu oznaczenia) wskazują, że o takim materiale zamieszczone
       są bliższe dane w odpowiedniej bazie i można je tam uzyskać.

  Wyjaśnienia dodatkowe:
  ---------------------
  ( ) - nawiasy przy oznaczeniu materiału zagranicznego wskazują,
     że uznano go w przybliżeniu za zamiennik materiału polskiego
                    (skład chemiczny nieco się różni),
   * - gwiazdka/i lub cyfra ujęta w nawiasy (), po oznaczeniu
     materiału zagranicznego wskazują, że uznano go wielokrotnie za odpowiednik
     materiału polskiego. Liczba gwiazdek * lub cyfra w nawiasach ()
     wskazują, po raz który materiał występuje w bazie jako zamiennik.
   / - kreska "łamane", po oznaczeniu materiału zagranicznego i znaki
     (litery) po niej występujące są wyróżnikiem materiału w takich
     przypadkach, gdy identyczne oznaczenie powtarza się dla
     materiałów wg. norm z różnych krajów lub organizacji
     międzynarodowych (nie jest więc to część oznaczenia wg. norm).
 
  Bazę ZASTOSAL zawierającą TABLICE PRZYKŁADOWYCH ZASTOSOWAŃ ALUMINIUM
  I JEGO STOPÓW przygotowano, aby ułatwić poszukiwania informacji
  o dotychczasowych (określonych zazwyczaj ogólnie) zastosowaniach
                              materiałów.
  Informacje takie (zawierające zwykle doświadczenia z wieloletniej
  niekiedy praktyki stosowania materiałów), są wykorzystywane,
  "przez analogię", przy doborze materiałów dla nowych
  lub modernizowanych rozwiązań, stanowiąc jeden z elementów pomocy.
  Sformułowania odnoszące się do przykładów zastosowań starano się
  zapisywać w pierwszym przypadku liczby mnogiej (na przykład:
  "korpusy gaźników", a nie "korpus gaźnika"), liczba pojedyncza może
  wystąpić wtedy, gdy dotyczy to wystarczająco dokładnie określonego
                   przypadku zastosowania materiału.
  Opis wyszukiwania informacji w "TABLICACH.." - patrz instrukcja.

Koniec: BAZA 
 
Czytany 1364 razy
Ostatnio zmieniany środa, 23 lipiec 2014 20:53