Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

Odporność na korozję i działanie agresywnego środowiska

Dział:: Opis bazy
 
             Bazy Danych o Materiałach 
               System ALUMINIUM
     - dane o odporności na korozję i działanie agresywnego
          środowiska na aluminium i jego stopy -

  Kliknij przycisk ODPORALU, aby otworzyć bazę zawierającą dane o odporności
  aluminium i jego stopów na działanie wybranych (około 600 rodzajów,
           przeważnie jednoskładnikowych) środowisk korozyjnych.
  Sposób uzyskiwania danych o odporności na działanie środowiska korozyjnego:
   - na drzewie klasyfikacji rozwiń pierwszą pozycję "Odporność aluminium
    i jego stopów..." oraz następne, wg. uznania:
    - w układzie wg. gatunków materiałów, jeśli chcesz poznać pełną
     informację o jej odporności określonego materiału na działanie
                     różnorakich środowisk korozyjnych,
    - w układzie wg. rodzajów środowiska, jeśli chcesz poznać dane
     o odporności korozyjnej różnych gatunków materiałów na działanie
            określonego środowiska korozyjnego z wybranej grupy.

  Środowiska korozyjne w grupach rodzajowych uporządkowane są alfabetycznie
  i według następujących stopni odporności korozyjnej:
      OD - odporność DOSTATECZNA (szybkość korozji Vp<0,1 mm/rok),
      OG - odporność OGRANICZONA (szybkość korozji 0,1<Vp<1,0 mm/rok),
      ST - STOSUJE SIĘ w środowisku, pomimo postępującej korozji,
      ON - NIEODPORNE (szybkość korozji Vp>1 mm/rok).
     NST - NIE STOSUJE SIĘ, ze względu na rodzaj lub szybkość korozji,
                          w określonym środowisku,

  W razie potrzeby zapoznaj się z całym dokumentem, bowiem aluminium
  i jego stopy, w zależności stężenia i temperatury środowiska, mogą być:
       - DOSTATECZNIE odporne na działanie środowiska  i/lub
       - odporne w OGRANICZONYM zakresie na działanie środowiska i/lub
       - NIEODPORNE na działanie środowiska
       - STOSOWANE, mimo ograniczonej odporności na korozję,
                          w określonym środowisku,
       - NIE SĄ STOSOWANE, ze względu na rodzaj lub szybkość korozji
                          w określonym środowisku.
  Takie informacje zamieszczono, gdy były dostępne , bądź to dla
     określonego materiału bądź też zbiorczo dla grupy materiałowej.

  Bardzo użyteczna do pozyskiwania danych korozyjnych może być metoda
  wyszukiwania tekstowego. Wpisz odpowiedni ciąg znaków (np. kwas azotowy)
  w pole wyszukiwawcze u dołu ekranu, kliknij przycisk ZNAJDŹ REKORDY,
                 a następnie przeglądaj wyszukane rekordy.
  Ze względu na obszerność informacji zawartych w tablicach korozyjnych
  zalecamy wykorzystanie przycisku SZUKAJ w REKORDZIE, który staje się
                      aktywny po wyszukaniu rekordów.
  Merytorycznie pozwala to np. szybko znaleźć różnice odporności materiału
  na oddziaływanie środowiska agresywnego w zależności od stężenia,
    temperatury i innych czynników charakteryzujących określony ośrodek.

Koniec: BAZA 
 
Czytany 1366 razy
Ostatnio zmieniany środa, 23 lipiec 2014 20:52