Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

GRID BIOCENTRUM

Grid BIOCENTRUM powstał jako kompromis pomiędzy możliwościami finansowymi, a mocą obliczeniową. W skład Grida wchodzą klastry z pięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk:

  • Instytutu Biochemii i Biofizyki
  • Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza
  • Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
  • Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
  • Instytutu Podstawowych Problemów Techniki

oraz

  • Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

 

Łączne zasoby sprzętowe Grida BIOCENTRUM to około 3,5 tys. rdzeni i 7 TB RAM w ponad 150 węzłach obliczeniowych. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu i szybkiej łączności sieciowej (10 Gb/s), klastry te mogą współdzielić zasoby i współpracować przy wykonywaniu zadań obliczeniowych.