Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

OPROGRAMOWANIE NAUKOWE

Oprócz wspomnianych wcześniej bibliotek i kompilatorów na klastrze zainstalowane jest oprogramowanie przeznaczone do obliczeń oraz pre/post processingu. Większość z tych programów zainstalowanych samodzielnie korzysta z graficznego interfejsu użytkownika (GUI), ale do pracy na klastrze zalecany jest tryb wsadowy (batch mode). Jeżeli wymagany jest interfejs graficzny, należy uruchomić sesję interaktywną z przekierowaniem X (patrz Poradnik użytkownika).