Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ABAQUS

ABAQUS (Abaqus Unified FEA) to pakiet oprogramowania dostarczany przez Dassault Systemes. Umożliwia nieliniową analizę układów z wykorzystaniem metody elementów skończonych w skomplikowanych badaniach inżynierskich. Ma zastosowanie w zagadnieniach mechaniki ciała stałego i płynów oraz do oceny wytrzymałościowej elementów maszyn i konstrukcji z uwzględnieniem obciążenia, temperatury, punktów łączeń, ewentualnych zderzeń, i innych warunków środowiskowych.

ABAQUS umożliwia równoległe wykonywanie obliczeń w trybach MPI i wątków.

ABAQUS/Standard

Moduł ogólnego przeznaczenia do analiz metodą elementów skończonych z użyciem niejawnej metody całkowania. Ma zastosowanie do badania zdarzeń statycznych, dynamicznych, termicznych, elektrycznych przebiegających z niewielką prędkością.

ABAQUS/Explicit

Moduł przeznaczony do rozwiązywania zagadnień dynamicznych z użyciem jawnej metody całkowania równań ruchu. Stosowany do analiz przy ekstremalnych obciążeniach mechanicznych, siłowych lub termicznych. Przydatny do analizy zdarzeń nieliniowych. Przykłady zastosowań to testy wytrzymałości na upadki elektroniki użytkowej, testy wypadkowe samochodów.

ABAQUS/CAE

To aplikacja służąca do przygotowywania (pre-processing), edytowania, monitorowania, diagnozowania i wizualizacji wyników analiz prowadzonych przy pomocy ABAQUS/Standard lub ABAQUS/Explicit. Łączy w sobie funkcjonalność preprocesora i postprocesora.

Linki:

  1. Opis: http://www.3ds.com/products-services/simulia/portfolio/abaqus/latest-release/
  2. Dokumentacja: http://dsk.ippt.pan.pl/docs/abaqus/

Publikacje:

  1. Aravas, N., and E. C. Aifantis, “On the Geometry of Slip and Spin in Finite Plastic Deformation,” International Journal of Plasticity, vol. 7, pp. 141–160, 1991.
  2. Ashwell, D. G., and R. H. Gallagher, Editors, Finite Elements for Thin Shells and Curved Members, John Wiley and Sons, London, 1976.
  3. Ikeda, T., Fundamentals of Piezoelectricity, Oxford University Press, New York, 1990.
  4. Kleiber, M., H. Antúnez, T. D. Hien, and P. Kowalczyk, Parameter Sensitivity in Nonlinear Mechanics, John Wiley & Sons, 1997.
  5. Zienkiewicz, O. C., The Finite Element Method, McGraw-Hill, London, Third Edition, 1977.