Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ANSYS CFD

Pełna nazwa pakietu to ANSYS Academic Research CFD. Pakiet zawiera programy Fluent, CFX oraz środowisko Workbench 2. Uzupełnieniem pakietu mogą być preprocesory Gambit oraz TGrid.

ANSYS Fluent

ANSYS Fluent pozwala na modelowanie zjawisk związanych z przepływami (spalanie, turbulencja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne, przewodzenie ciepła, radiacja). Program ma budowę modułową. W połączeniu ze środowiskiem Workbench użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kolejnych etapów symulacji w poszczególnych modułach. Program ma także możliwość wykonywania obliczeń równoległych.

ANSYS CFX

ANSYS CFX jest alternatywnym programem służącym do modelowania przepływów.

Workbench

Wszystkie produkty ANSYS CFD w pełni integrują się w platformie ANSYS Workbench. Środowisko to integruje potrzeby wynikające z organizacji pracy (pre-processing, symulacje, post-processing) oraz funkcjonalności wielu dziedzin fizyki. Pozawala także na automatyczną optymalizację i wspomaga projektowanie badań.

Linki:

  1. Opis: http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics
  2. Dokumentacja: http://www.ansys.com/Support/Documentation

Publikacje:

  1. P. Nitharasu, R.W. Lewis, Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Flow, Wiley & Sons, 2014.
  2. O.C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, The Finite Element Method, Volume 3, Fluid Dynamics, 5th Edition, Butterworth – Heinemann, 2000.
  3. J. Donea, A. Huerta, Finite Element Methods for Flow Problems, Wiley & Sons, 2003.
  4. C.A. Felippa, K.C. Park, Staggered transient analysis procedures for coupled dynamic systems, Comp. Meth. Appl. Mech. Eng. 26 (1980) 61.
  5. http://www.ansys.com/Resource+Library