Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

LMGC90

LMGC90 to opensource’owy problem do rozwiązywania problemów multifizycznych. program wykorzystuje metodę NSCD (Non-smooth contact dynamics) [1]. Ogólnie, program wykorzystuje hybrydową metodę elemetów dyskretnoych/skończonych. Ważną jego cechą jest możliwość analizy cząstek zgodnych. problem mechaniczny opisany metodą DEM/FEM może być połączony z innym, np. transferem ciepła lub przepływem płynu. Program ma modułowa strukturę, został napisany z wykorzystaniem języków python, fortran90, c++, [2]. Przykład zawierający model cząstek struktury sztywnej można znaleźć w [3].

Linki:

  1. https://subver.lmgc.univ-montp2.fr/trac_LMGC90v2/

Publikacje:

  1. M. Jean. The Non Smooth Contact Dynamics Method, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, special issue on computational modeling of contact and friction, J.A.C. Martins, A. Klarbring (ed), 177, pp. 235-257, 1999.
  2. F. Dubois and M. Jean, The non smooth contact dynamic method: recent LMGC90 software developments and application, in Lecture Notes in Applied Mechanics and Engineering: Analysis and Simulation of Contact Problems, P. Wriggers, U. Nackenhorst (eds.), vol. 27, pp. 375-378, Springer-Verlag, 2006.
  3. E. Postek. F. Dubois, R. Mozul, Modeling of a collection of tensegrity particles with a nonsmooth discrete element method, 38th Solid Mechanics Conference. Warsaw, Poland, 27-31.08.20. eds R. Pecherski, J. Rojek, P. Kowalczyk, pp. 28-29, 2012.