Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

LS-DYNA

LS-Dyna jest wszechstronnym programem służącym w szczególności do analizy szybkozmiennych zjawisk przy użyciu Metody Elementów Skończonych w sformułowaniu jawnym. Program pozwala na wprowadzenie silnie nieliniowych modeli uwzględniających nieliniowości geometryczne, fizyczne, problemy kontaktowe oraz sprzężenia multifizyczne. W programie dostępnych jest ponad sto modeli materiałowych m.in. liniowo i nieliniowo sprężystych, lepko-sprężystych, sprężysto-plastycznych, materiałów ze zniszczeniem, materiałów kompozytowych.

Program może służyć do symulacji zjawisk falowych oraz deformacji konstrukcji podczas uderzeń, wybuchów, symulacji procesów technologicznych związanych np. z cięciem i tłoczeniem. Dodatkowo program daje możliwość wykonywania analiz przepływu ciepła, elektromagnetycznych oraz modelowania przepływów płynów ściśliwych i nieściśliwych sprzężonych z deformacją konstrukcji (FSI). Dostępny jest również moduł obliczeń akustycznych przy użyciu Metody Elementów Brzegowych oraz moduł obliczeń metodą bezsiatkową SPH.

LS-Dyna pracuje na różnych platformach sprzętowych z różnymi systemami operacyjnymi (Windows, Unix, MacOS).

Linki:

  1. Description: http://www.lstc.com/products/ls-dyna

Publikacje:

  1. Belytschko, T., “Partitioned and Adaptive Algorithms for Explicit Time Integration,” in Nonlinear Finite Element Analysis in Structural Mechanics, ed. by Wunderlich, W. Stein, E, and Bathe, J. J., 572-584 (1980).
  2. Bathe, K. J., Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall (1982).
  3. J. Rojek, E. Onate, E. Postek, Application of explicit FE codes to simulation of sheet and bulk metal forming processes, Journal of Material Processing Technology, vol. 80-81, pp. 620-627, 1998.
  4. http://www.dynasupport.com/manuals/additional/ls-dyna-theory-manual-2005-beta
  5. LS DYNA Conferences: http://www.dynalook.com/