Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

MATHEMATICA

Wolfram Mathematica jest środowiskiem obliczeniowym i wizualizacyjnym rozwijanym przez Stefana Wolframa i firmę Wolfram Research, Inc. [1]. Pierwsza wersja środowiska została upubliczniona w roku 1988; obecna wersja (maj 2014) nosi numer 9.0.1. Niezależnie od rozbudowanych i zautomatyzowanych obliczeń numerycznych, najbardziej znaną i charakterystyczną cechą środowiska są zaawansowane możliwości obliczeń symbolicznych, stanowiące rdzeń pakietu oraz języka programowania.

Pełna dokumentacja aktualnej wersji środowiska [2] oraz skrótowy przegląd możliwości [3] i zastosowań [4] dostępne są na stronach producenta, według którego konstytutywnymi cechami środowiska są:

Do najważniejszych cech programu należą:

 • Automatyzacja.
 • Integracja środowiska (przetwarzanie + wizualizacja + prezentacja).
 • Efektywna hybrydowa metodologia symboliczno-numeryczna.
 • Wieloparadygmatowy język programowania o składni opartej na składni języka LISP.
 • Wbudowane bogate źródła danych (meteorologicznych, finansowych, matematycznych, leksykalnych itd. dostępnych poprzez Wolfram|Alpha).

Interfejs programu pozwala na interaktyne wprowadzanie poleceń, interakcję z systemem pomocy, wyświetlanie wyników obliczeń i ich wizualizację/wokalizację. Alternatywnym interfejsem użytkownika jest Wolfram Workbench, oparty na środowisku Eclipse, środowisko mniej interaktywne, ale przyjaźniejsze programistom.

Linki:

 1. Wolfram Research, Inc
  http://www.wolfram.com
 2. Wolfram Mathematica Documentation Center
  http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html
 3. Mathematica Features
  http://www.wolfram.com/mathematica/features/
 4. Wolfram Mathematica Overview
  http://www.wolfram.com/mathematica
 5. Wolfram Workbench
  http://www.wolfram.com/products/workbench/
 6. Mathematica Resources
  http://www.wolfram.com/mathematica/resources/
 7. Get Started with Mathematica
  http://www.wolfram.com/support/learn/get-started-with-mathematica/

Publikacje:

 1. Cooper, R., Casanova, J., 2-Dimensional atomic and molecular-orbital displays using MATHEMATICA, JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, 66, 6, 487-488, 1991.
 2. Ioakmidis, N.I., Application of MATHEMATICA to the direct seminumerical solution of finite element problems, Computers & Structures, 45, 5-6, 833-39, 1992.
 3. Mikhailov, M.D., Finite difference method by using MATHEMATICA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 37, 375-379, 1994.
 4. http://library.wolfram.com/infocenter/search/