Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

MUMPS

MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver (MUMPS) to biblioteka narzędzi do rozwiązywania liniowych rzadkich niesymetrycznych układów równań. Solver został zaprojektowany do pracy równoległej w komputerowych systemach rozproszonych. Dobrze nadaje się do wykorzystania metody elementów skończonych. The matrices can be supplied in assembled and elemental formats. It is possible to solve the systems of equations with several right hand sides. Biblioteka zostałą napisana w językach C i Fortran 90. Posiada interfejsy do C, Fortrana 90 i Matlaba. Solver może używac zarówno RAM jak i pamięci dyskowej. Ma różne porządki: AMD, AMF, PORD, METIS, PARMETIS, SCOTCH, PT-SCOTCH.

Solver został zaprezentowany na wykładzie studiów doktoranckich w IPPT pt. “Introduction to high-performance computing (KDM-HPC) via applications”.

Linki:

  1. http://mumps.enseeiht.fr/
  2. http://mumps.enseeiht.fr/ud_2013.php
  3. http://mumps.enseeiht.fr/index.php?page=apps

Publikacje:

  1. P.R. Amestoy, I.S. Duff , J. Koster and J.-Y. L'Excellent, “A fully asynchronous multifrontal solver using distributed dynamic scheduling”, SIAM Journal of Matrix Analysis and Applications, 23 (1), 15-41, 2001.
  2. P.R. Amestoy, A. Guermouche, J.Y. L'Excellent, S. Pralet. “Hybrid scheduling for the parallel solution of linear systems.” Parallel Computing, 32, 2, 136-156, 2006.
  3. EW. Postek, RW. Lewis, DT. Gethin, Finite element modelling of the squeeze casting process, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 18, 3-4, pp. 325-355, 2008
  4. E. Postek, Concept of an Agent-stress Model of a Tissue, Technische Mechanik, 32, 518-529, 2012.