Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

OPENFOAM

OpenFOAM® (Open Field Operation and Manipulation) CFD Toolbox to darmowy open-source’owy pakiet oprogramowania CFD używany w wielu dziedzinach inżynieryjnych i naukowych w instytucjach naukowych oraz komercyjnych. OpenFOAM oferuje możliwość rozwiązywania problemów od skomplikowanych przepływów płynów, takich jak reakcje chemiczne, turbulencje, transfer ciepła, po dynamikę ciał stałych i zagadnienia elektromagnetyczne. Zawiera różne narzędzia do tworzenia siatek takie jak HexMesh, parallelised mesher for complex CAD geometries, oraz narzędzia do pre- i post-processingu. Większość z tych narzędzi może pracować w trybie równoległym, co pozwala użytkownikom na pełne wykorzystanie możliwości komputera.

Program jest rozwijany przez ESI-OpenCFD Group.

Linki:

  1. http://www.openfoam.com/
  2. http://www.esi-group.com/company/events/2014/2nd-openfoam-user-conference-2014
  3. http://openfoamwiki.net/index.php/Main_Page
  4. http://foamcfd.org/
  5. http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/
  6. http://homepages.cae.wisc.edu/~hessel/openfoam/Resources/index_OpenFOAMResources.html

Publikacje:

  1. H.G. Weller, G. Tabor, H. Jasak, and C. Fureby, A tensorial approach to computational continuum mechanics using object orientated techniques, Computers in Physics, 12(6):620 - 631, 1998.
  2. http://openfoamwiki.net/index.php/Main_ContribPapers#The_original_paper_outlining_OpenFOAM