Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

PARAVIEW

ParaView to wieloplatformowa opensorsource’owa aplikacja do analizy danych i wizualizacji. Użytkownicy ParaView mogą szybko tworzyć wizualizacje używając technik jakościowych lub ilościowych. Badanie danych może odbywać się w trybie interaktywnym w 3D lub w trybie wsadowym.

ParaView zostało opacowane w celu analizowania wyjątkowo duzych zbiorów danych z użyciem zasobów obliczeniowych z pamięcią rozproszoną. Może być uruchamiany na superkomputerach, atakże na laptopach - z mniejszymi zbiorami danych.

Głównym sponsorem projektu jest firma Kitware. Od początku projektu Kitware współpracowało z Sandia, Los Alamos National Laboratories, Army Research Laboratory oraz innymi instytucjami akademickimi i rządowymi w celu rozwijania oprogramowania.

Linki:

  1. http://www.paraview.org/
  2. http://www.kitware.com/

Publikacje:

  1. A. Henderson, J. Ahrens, and Ch. Law. The ParaView Guide, Kitware Inc., 2004, Clifton Park, NY.
  2. http://www.paraview.org/publications/