Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

TECPLOT 360

Tecplot 360 to pakiet oprogramowania używany do wizualizacji wyników symulacji numerycznych z dziedziny CFD. Współpracuje z programem Fluent, potrafi także odczytać dane z Excela, FLOW3D, plików ASCII.

Linki:

  1. http://www.tecplot.com/products/tecplot-360/
  2. http://www.cfd-online.com/Forums/tecplot/

Publikacje:

  1. Hynds, R., TECPLOT, New Scientist, 142, 44-44, 1994.
  2. Foster, K.R., Visualise this! With Tecplot 10, what you’ve got is what you see, 41, 8, 52-54, 2004.
  3. http://www.tecplot.com/white-papers/