Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

PORADNIK UŻYTKOWNIKA KLASTRA GRAFEN

Z punktu widzenia użytkownika klaster Grafen składa się z klastra obliczeniowego HPC oraz innych serwerów, które pracują na maszynach wirtualnych i logicznie są niezależne. Klaster HPC widoczny jest dla użytkownika następująco:

Komputery w klastrze zwane węzłami są dostępne dla użytkownika za pośrednictwem węzła dostępowego. Węzeł dostępowy jest „pomostem” pomiędzy użytkownikiem, a pozostałymi węzłami (i innymi zasobami) klastra. Logowanie oraz przesyłanie plików następuje wyłącznie poprzez węzeł dostępowy.