Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

MODUŁY ŚRODOWISKA

Moduł środowiska zawiera zestaw ustawień środowiska niezbędnych dla programu. Dzięki temu zmienne środowiskowe I inne ustawienia moga być łatwo załadowane przed uruchomieniem programu. Moduly można ładować, wyładować lub przełączyć on-the-fly.

Poniżej przedstawiono komendy zarządzania modułami wraz z przykładowymi efektami działania.

 • Lista dostępnych modułów:    module avail
  $ module avail
  
  ----------------------- /usr/share/Modules/modulefiles -------------------------
  dot   module-cvs   module-info   modules   null   use.own
  
  ------------------- /usr/share/Modules/modulefiles_extra/mpi -------------------
  mpich2/mpich2-1.2.1   openmpi/1.4.3-gcc      openmpi/1.6.5-gcc_4.8.2
  mvapich2/mvapich2-1.8.1 openmpi/1.6.5-gcc(default) openmpi/1.6.5-intel
  
  --------------- /usr/share/Modules/modulefiles_extra/compilers -----------------
  PE-gcc     PE-intel     gcc-4.8.2     intel/14.0(default)
  
  ------------------ /usr/share/Modules/modulefiles_extra/lib --------------------
  scalapack/2.0.2-gcc  scalapack/2.0.2-intel
  
  ------------------ /usr/share/Modules/modulefiles_extra/tools ------------------
  dl_poly/classic_1.9     paraview/4.1.0          python/3.3.0
  openfoam/2.3.0        python/2.7.3(default)       vmd/1.9.1
  
  to see module info - module whatis module-name
 • Informacje o module:    module whatis module_name
  $ module whatis python
  python : Sets up Python 2.7.3 as default in your environment
  
  to see the variables the module sets - module show module-name
  
 • Szczegółowe informacje o module:    module show module_name
  $ module show paraview
  -------------------------------------------------------------------
  /usr/share/Modules/modulefiles_extra/tools/paraview/4.1.0:
  
  module-whatis ParaView-4.1.0
  module load gcc-4.8.2 python/2.7.3
  prereq gcc-4.8.2 python/2.7.3
  prepend-path PATH /opt/ParaView-4.1.0/bin
  prepend-path LD_LIBRARY_PATH /opt/ParaView-4.1.0/lib
  -------------------------------------------------------------------
  
 • Lista załadowanych modułów:    module list
  $ module list
  Currently Loaded Modulefiles:
  1) PE-gcc 3) openmpi/1.6.5-gcc
  2) python/2.7.3 4) dl_poly/classic_1.9
  
 • Ładowanie modułu:    module load module_name
 • Wyładowanie modułu:    module unload module_name
 • Przełączenie modułu do innej wersji:    module switch module_name/version
  $ module load python
  $ module list
  Currently Loaded Modulefiles:
  1) python/2.7.3
  $ module switch python/3.3.0
  $ module list
  Currently Loaded Modulefiles:
  1) python/3.3.0