Biocentrum Ochota - Grafen

Infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

Wszyscy pracownicy naukowi IPPT PAN są zaproszeni do korzystania z systemu klastrowego. Dla węzłów obliczeniowych oraz maszyn wirtualnych obowiązują osobne systemy kont użytkowników. Konta zakładają pracownicy Działu Sieci Komputerowej.

Korzystając z zasobów obliczeniowych należy pamiętać o pewnych dodatkowych zasadach:

  • Aby uruchomić program, należy zalogować się do węzła dostępowego, następnie skorzystać z Menedżera Zadań, który umożliwia przydzielenie potrzebnych zasobów (CPU, RAM) na węzłach obliczeniowych.
  • Zadania wymagające kontaktu z użytkownikiem (np. kompilacje) uruchamiamy w trybie interaktywnym menedżera (qsub ‑I).
  • pliki umieszczamy w odpowiednich dla nich miejscach - kody źródłowe w katalogu domowym, dane tymczasowe w $TMPDIR.